KRNAP – Malá Úpa
info@malaupa.cz +420 499 891 112 EnglishGermanPolski Malá Úpa na Facebooku Malá Úpa na Twitteru Malá Úpa na Instagramu Malá Úpa na YouTube MENU

Mohlo by vás zajímat

KRNAP logoMalá Úpa jako jediná obec v Krkonoších leží kompletně v Krkonošském národním parku KRNAP. Jsme tomu rádi, protože park dohlíží nad zachováním přírody v naší obci. A to i přesto, že občas dochází k regulaci turistického ruchu. Informace o turistice v KRNAP najdete ZDE

Krkonoše jsou nejvyšším pohořím nejen České republiky, ale i střední Evropy severně od Alp. Navzdory malé rozloze a nízké nadmořské výšce oplývají mimořádnou pestrostí krajiny, flóry a fauny, která zdaleka přesahuje přírodní rozmanitost okolních evropských středohor. Vděčí za to výjimečné zeměpisné poloze uprostřed Evropy, kde se v dávné i nedávné minulosti odehrály události, formující vývoj středoevropské přírody a krajiny.
KRNAP jelen KRNAP tetrivek

Krkonoše totiž tvoří nejsevernější středoevropskou horskou hradbu, rozpínající se v délce těsně nad 50° severní šířky. Jejich svahy vyčnívají nad alpínskou hranici lesa a představují tak mohutný přirozený val na okraji rozlehlých nížin Německa a Polska. Mají délku přibližně 35 km a jejich hlavní hřbety a údolí jsou uspořádány ve směru severozápad–jihovýchod. To významně ovlivňuje všechny geografické, klimatické a biologické vlastnosti těchto evropských středohor a jejich okolí. Krkonoše představují jedno z významných center geobiodiverzity střední Evropy.

KRNAP veverka

KRNAP je velmi aktivní vůči veřejnosti. Ve svém vrchlabskému „headquarters“ KRTEK pořádají mnoho akcí. Jejich kalendář najdete ZDE

KRNAP cislo