info@malaupa.cz +420 499 891 112 EnglishGermanPolski Malá Úpa na Facebooku Malá Úpa na Twitteru Malá Úpa na Instagramu Malá Úpa na YouTube MENU

Mohlo by vás zajímat

Obec Malá Úpa zavedla tyto místní poplatky:

a) Poplatek ze psů (300,- Kč, důchodci 150,- Kč)

b) Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt (10,- Kč/osoba/den, neplatí děti do 18 let a osoby nad 70 let)

c) Poplatek z ubytovací kapacity (4,- Kč/lůžko/den)

d) Poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst

Více informací najdete v obecně závazných vyhláškách ZDE

Jak platit?

Účet Obce Malá Úpa vedený u České spořitelny v Trutnově č. 1303685339/0800

POPLATEK    Variabilní symboly

Příklad
VS pro čp. 1

Příklad
VS pro čp. 17

splatnost: 1x ročně do 31.1.
 Poplatky za psa VS pro čp. v DMÚ č. 1 + čp xxx + 1341 10011341 10171341
VS pro čp. v HMÚ č. 2 + čp xxx + 1341 20011341 20171341
splatnost: 2x ročně do 31.3. a 30.9., paušál do 31.1.  
 Poplatky rekreační pobyt VS pro čp. v DMÚ č. 1 + čp xxx + 1342 10011342 10171342
VS pro čp. v HMÚ č. 2 + čp xxx + 1342 20011342 20171342
splatnost: 2x ročně do 31.3. a 30.9., paušál do 31.1.  
 Poplatky ubytovací kapacita VS pro čp. v DMÚ č. 1 + čp xxx + 1345 10011345 10171345
VS pro čp. v HMÚ č. 2 + čp xxx + 1345 20011345 20171345
splatnost: v den vystavení povolenky  
 Poplatek za vjezd = povolenka
VS pro čp. v DMÚ č. 1 + čp xxx + 1346 10011346 10171346
VS pro čp. v HMÚ č. 2 + čp xxx + 1346 20011346 20171346

Osvobození od rekreačních a ubytovacích poplatků

Osvobozeny od poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt jsou:

Osvobozena od poplatku z ubytovací kapacity je:

Vedení Evidenční knihy ubytovaných

Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje následující údaje o fyzické osobě, které poskytl ubytování:

Zákon č. 565/1990 Sb. požaduje, aby zápisy do evidenční knihy byly vedeny přehledně a srozumitelně. Tyto zápisy musí být uspořádány postupně z časového hlediska. Evidenční knihu ubytovatel uchovává po dobu 6 let od provedení posledního zápisu.

V souvislosti s ubytováním cizinců je vhodné poukázat na speciální povinnosti vyplývající z § 99 a násl. zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů (např. podle § 101 odst. 1 zákona č. 326/199 Sb. je ubytovatel povinen vést domovní knihu, do které ubytovatel zapisuje jméno a příjmení ubytovaného cizince, den, měsíc a rok narození, státní občanství, číslo cestovního dokladu, počátek a konec ubytování).