info@malaupa.cz +420 499 891 112 EnglishGermanPolski Malá Úpa na Facebooku Malá Úpa na Twitteru Malá Úpa na Instagramu Malá Úpa na YouTube MENU

Mohlo by vás zajímat

POZOR ZMĚNANovela zákona o místních poplatcích byla schválena s účinností od 1.ledna 2020. Na prosincovém zasedání zastupitelstva obce bude předložena ke schválení nová obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu, kde budou tyto zásadní změny:

Na co obec vybrané poplatky použije? Ze státního rozpočtu dostává obec Malá Úpa ročně příjmy odpovídající pouze 135 trvale žijícím, avšak během zimní a letní sezóny je v obci až 3500 návštěvníků denně. Ubytovací poplatky nebyly 10 let v Malé Úpě zvyšovány, přitom je to jediný nástroj, jak získat z cestovního ruchu příjmy do obecního rozpočtu. Vybrané poplatky nejsou příjmem ubytovatele, ten je pouze vybere a odvede obci. Vybrané finance se použijí na opravy, údržbu a další rozvoj obce nejen v oblasti cestovního ruchu.

Změna zákona se dotkla i ostatních místních poplatků (psi, vjezd, odpad), předmětem schvalování budou tedy i další obecně závazné vyhlášky obce. O změnách budeme informovat.


Obec Malá Úpa zavedla tyto místní poplatky:

a) Poplatek ze psů (300,- Kč, důchodci 150,- Kč)

b) Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt (10,- Kč/osoba/den, neplatí děti do 18 let a osoby nad 70 let)

c) Poplatek z ubytovací kapacity (4,- Kč/lůžko/den)

d) Poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst

Více informací najdete v obecně závazných vyhláškách ZDE

Jak platit?

Účet Obce Malá Úpa vedený u České spořitelny v Trutnově č. 1303685339/0800

POPLATEK    Variabilní symboly

Příklad
VS pro čp. 1

Příklad
VS pro čp. 17

splatnost: 1x ročně do 31.1.
 Poplatky za psa VS pro čp. v DMÚ č. 1 + čp xxx + 1341 10011341 10171341
VS pro čp. v HMÚ č. 2 + čp xxx + 1341 20011341 20171341
splatnost: 2x ročně do 31.3. a 30.9., paušál do 31.1.  
 Poplatky rekreační pobyt VS pro čp. v DMÚ č. 1 + čp xxx + 1342 10011342 10171342
VS pro čp. v HMÚ č. 2 + čp xxx + 1342 20011342 20171342
splatnost: 2x ročně do 31.3. a 30.9., paušál do 31.1.  
 Poplatky ubytovací kapacita VS pro čp. v DMÚ č. 1 + čp xxx + 1345 10011345 10171345
VS pro čp. v HMÚ č. 2 + čp xxx + 1345 20011345 20171345
splatnost: v den vystavení povolenky  
 Poplatek za vjezd = povolenka
VS pro čp. v DMÚ č. 1 + čp xxx + 1346 10011346 10171346
VS pro čp. v HMÚ č. 2 + čp xxx + 1346 20011346 20171346

Osvobození od rekreačních a ubytovacích poplatků

Osvobozeny od poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt jsou:

Osvobozena od poplatku z ubytovací kapacity je:

Vedení Evidenční knihy ubytovaných

Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje následující údaje o fyzické osobě, které poskytl ubytování:

Zákon č. 565/1990 Sb. požaduje, aby zápisy do evidenční knihy byly vedeny přehledně a srozumitelně. Tyto zápisy musí být uspořádány postupně z časového hlediska. Evidenční knihu ubytovatel uchovává po dobu 6 let od provedení posledního zápisu.

V souvislosti s ubytováním cizinců je vhodné poukázat na speciální povinnosti vyplývající z § 99 a násl. zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů (např. podle § 101 odst. 1 zákona č. 326/199 Sb. je ubytovatel povinen vést domovní knihu, do které ubytovatel zapisuje jméno a příjmení ubytovaného cizince, den, měsíc a rok narození, státní občanství, číslo cestovního dokladu, počátek a konec ubytování).