Volby – Malá Úpa
info@malaupa.cz +420 499 891 112 EnglishGermanPolski Malá Úpa na Facebooku Malá Úpa na Twitteru Malá Úpa na Instagramu Malá Úpa na YouTube MENU

Mohlo by vás zajímat

Volby 2017

Parlamentní volby

Výsledky voleb 2017

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vyhlásil prezident republiky dne 2. května 2017 svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 135/2017 Sb.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se konají ve dvou dnech, v pátek  20. října 2017 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 21. října 2017 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Informace o způsobu hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017

Možnost hlasovat ve volbách na voličský průkaz

Jak požádat o voličský průkaz? Klidně i písemně

Voliči mohou žádat o vydání průkazu také písemně. V tomto případě je ale nutné k žádosti připojit i úředně ověřený podpis voliče. Dokument  nemá ustálenou formu, mělo by se v něm ale objevit jméno, datum narození, trvalá adresa voliče a případně telefonický nebo emailový kontakt. Volič by měl zároveň uvést, jak si vydaný průkaz vyzvedne.

Je třeba, aby podpis voliče (žadatele) byl opatřen jeho úředně ověřeným podpisem.

Podání žádosti o voličský průkaz:

Žádost musí být doručena obecním úřadu Malá Úpa některým z níže uvedených způsobů:

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků

Jmenování zapisovatele OVK

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise

Oznámení o místě a době konání

Volby 2016

Krajské volby

Výsledky voleb Malá Úpa

Volby do zastupitelstev krajů v 13 krajích České republiky vyhlásil prezident republiky dne 6. května 2016 svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 138/2016 Sb.

Volby do zastupitelstev krajů se konají ve dvou dnech, v pátek  7. října 2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 8. října 2016 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Hlasování probíhá pouze ve volebních místnostech na území České republiky. Na území hlavního města Prahy se volby do zastupitelstev krajů nekonají.

Informace o způsobu hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů v roce 2016

Možnost hlasovat ve volbách do zastupitelstev krajů na voličský průkaz

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků

Jmenování zapisovatele OVK

Oznámení o místě a době konání